2008. u Neumu je održan  4. Okrugli stol  sa sljedećim zaključcima:

 

Pored stalnih nastojanja da se razmjenom ideja i iskustava što više približimo modernim europskim kretanjima na području visokog školstva, glavne teme 4. Okrugli stola održanog 2008. u Neumubile su vezane uz pravnu praksu zaštite intelektualnog vlasništva i prava na slobodan pristup informacijama. Jednako značajna bila je i diskusija vezana uz konačnu registraciju regionalne udruge pravnih i srodnih knjižnica.


Izdvajamo sljedeće zaključke i preporuke 4. Okruglog stola:

 

  • Potrebno je ubrzati i shodno tome redefinirati mariborsku inicijativu za osnivanje Međunarodne udruge knjižničara pravnih i srodnih knjižnica te prikupiti svu potrebnu dokumentaciju do 5. Okruglog stola, odnosno do osnivačke skupštine (kolegica Svetlana Mirčov najavila je mogućnost sazivanja osnivačke skupštine već u listopadu 2008. u Beogradu).
  • Zakon o udrugama (ispitane mogućnosti odnose se na Hrvatsku i BiH) propisuje relativno jednostavnu proceduru osnivanja neprofitne udruge u varijanti u kojoj udrugu osnivaju pojedinci, u našem slučaju knjižničari koji žele registrirati strukovnu udrugu.
  • Svi sudionici istakli su važnost što skorijeg registriranja naše međunarodne udruge (mogućnost financiranja zajedničkih projekata i organizacija različitih tematskih skupova) i načelno su prihvatili način registracije opisan pod točkom 2.
  • Potrebno je prethodno zatražiti i pismenu suglasnost fakulteta i ostalih institucija u čijem sastavu se nalaze naše knjižnice. Radna grupa: Edita Bačić, Blaženka Peradenić Kotur, Dragutin Nemec, Ljiljanka Šunje obvezuju se do 15.07.08. sastaviti prijedlog pisma suglasnosti i poslati ga na uvid svim sudionicima.   
  • O svim zaključcima potrebno je informirati kolege mariborskog pravnog fakulteta, kolegicu Darju Čokl kao i sve ostale potpisnike Pisma namjere ( Maribor, 2006.)
  • Međubibliotečna razmjena nastavlja se na isti način kao i do sada uz napomenu da svi oni koji nisu stigli nastoje čim prije ispoštovati prošlogodišnje zaključke, te na svojim web stranicama naprave direktne linkove na sve knjižnice, članice mreže.
  • Preporuka je da se sudionici Okruglog stola i dalje redovito obavješatavaju o svim stručnim zbivanjima, skupštinama nacionalnih bibliotekarskih udruženja i o najnovijoj stručnoj literaturi  (periodika, knjige, priručnici).
  • Veoma zanimljivo izlaganje kolege Nemeca o zaštiti intelektualnog vlasništva potaklo je sve prisutne sudionike na zaključak da je na našim budućim skupova važno posvetiti više vremena ovoj i sličnoj problematici.

2006. godine u Neumu, u okviru istog međunarodnog savjetovanja održan je 2.  Okrugli stol posvećen regionalnoj suradnji pravnih i sveučilišnih knjižnica. Organizatori i tog okruglog stola ponovo su bili Pravni fakultet u Mostaru i Pravni fakultet u Splitu, a u radu je sudjelovalo 12 predstavnika pravnih i sveučilišnih knjižnica iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije.