2007. nastavljena je regionalna suradnja u Neumu, kad su nakon dvodnevnih izlaganja i razmjene iskustava,  sudionici 3. okruglog stola još jednom istakli veliki značaj regionalnog okupljanja knjižničara u Neumu, kako u smislu poticanja međunarodne suradnje tako i u smislu podizanja kvalitete rada u vlastitim sredinama. Izdvajamo sljedeće zaključke i preporuke:

 

 • Mariborsku inicijativu za osnivanje Međunarodne udruge (sjedište u Mariboru) potrebno je pravno definirati i prikupiti svu dokumentaciju do 4. okruglog stola u Neumu 2008.
 • Nastavlja se međuknjižnična razmjena kao i do sada, naročito u pogledu serijskih publikacija.
 • Preporuka je da knjižnice – sudionice, na svojim web stranicama naprave direktne linkove na sve knjižnice, članice mreže, te na taj način olakšamo i promoviramo regionalnu suradnju.
 • Preporuka je da se sudionici okruglog stola redovito obavještavaju o svim stručnim zbivanjima, skupštinama nacionalnih bibliotekarskih udruženja i o najnovijoj stručnoj literaturi  (periodika, knjige, priručnici).
 • Preporuka je da se tiska zbornik radova Okruglog stola (sva izlaganja do sada)

 

Dogovoreno je da se ispitaju sve mogućnosti za međunarodno financiranje zajedničkih projekata.

2005. godine u radu 1. Okruglog stola sudjelovalo je 20 knjižničara - predstavnika 15 pravnih i sveučilišnih knjižnica iz čitave regije. Razmatrane su sljedeće teme vezane uz regionalno povezivanje knjižnica:

 

 • međuknjižnična posudba
 • razmjena publikacija
 • razmjena iskustava
 • zajednički projekti


Zaključeno je kako se shodno reformi visokog obrazovanja mijenja i uloga knjižničara u obrazovnom procesu. Visokoškolski knjižničari postaju suradnici u planiranju i osiguravanju kvalitetnog obrazovanja studenata. Radi omogućavanja mobilnosti studenata i osoblja,  knjižnice pravnih fakulteta moraju surađivati sa sličnim knjižnicama na regionalnoj i široj međunarodnoj razini, te stvarati mrežu pravnih knjižnica. Širu mrežu pravnih knjižnica čine u prvom redu fakultetske knjižnice, zatim sveučilišne knjižnice i knjižnice iz područja sudstva i odvjetništva, a također im se mogu pridružiti parlamentarne i druge knjižnice.

 

Postignut je sljedeći dogovor o načinu rada regionalne mreže:

 

 • mreža će podržavati  međusobnu razmjenu publikacija i to u prvom redu: udžbenika, zbirki sa znanstvenih skupova i savjetovanja kao i vlastitih izdanja
 • članice mreže međusobno će se razmjenjivati publikacije i službene dokumente koji se tiču prilagodbe bolonjskoj reformi u svakoj od njihovih zemalja
 • članice mreže međusobno će razmjenjivati pravne propise i druge publikacije iz područja knjižničarstva
 • članice mreže obavljati će međusobno i međuknjižničnu posudbu
 • članice mreže omogućiti će međusobnu mobilnost i razmjenu knjižničara radi potreba cijeloživotnog učenja
 • radi lakše regionalne razmjene fakultetske knjižnice će se u okviru svojih sveučilišta povezivati kroz umrežene sveučilišne sustave
 • članice mreže pristupiti će izradi projekta za regionalno povezivanje i međuknjižničnu posudbu
 • članice mreže zalagati će se i za sve mogućnosti konzorcijalne nabave elektroničkih izvora informacija
 • radi lakše komunikacije potrebno je izraditi  e- mail listu za članice mreže.