U vreme održavanja Sajma knjiga u Beogradu, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu održan je, već tradicionalno, sastanak članova Društva bibliotekara pravnih i srodnih biblioteka Jugoistočne Evrope. Sastanak je održan 21. oktobra u prostorijama Biblioteke Fakulteta, a potom su gosti posetili Sajam knjiga. Na sastanku je, u prijatnoj atmosferi, razmatrana organizacija društva, učešće na zajedničkim projektima i unapređenje bibliotečke delatnosti.