2007. nastavljena je regionalna suradnja u Neumu, kad su nakon dvodnevnih izlaganja i razmjene iskustava,  sudionici 3. okruglog stola još jednom istakli veliki značaj regionalnog okupljanja knjižničara u Neumu, kako u smislu poticanja međunarodne suradnje tako i u smislu podizanja kvalitete rada u vlastitim sredinama. Izdvajamo sljedeće zaključke i preporuke:

 

  • Mariborsku inicijativu za osnivanje Međunarodne udruge (sjedište u Mariboru) potrebno je pravno definirati i prikupiti svu dokumentaciju do 4. okruglog stola u Neumu 2008.
  • Nastavlja se međuknjižnična razmjena kao i do sada, naročito u pogledu serijskih publikacija.
  • Preporuka je da knjižnice – sudionice, na svojim web stranicama naprave direktne linkove na sve knjižnice, članice mreže, te na taj način olakšamo i promoviramo regionalnu suradnju.
  • Preporuka je da se sudionici okruglog stola redovito obavještavaju o svim stručnim zbivanjima, skupštinama nacionalnih bibliotekarskih udruženja i o najnovijoj stručnoj literaturi  (periodika, knjige, priručnici).
  • Preporuka je da se tiska zbornik radova Okruglog stola (sva izlaganja do sada)

 

Dogovoreno je da se ispitaju sve mogućnosti za međunarodno financiranje zajedničkih projekata.