U vreme održavanja Sajma knjiga u Beogradu, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu održan je, već tradicionalno, sastanak članova Društva bibliotekara pravnih i srodnih biblioteka Jugoistočne Evrope. Sastanak je održan 21. oktobra u prostorijama Biblioteke Fakulteta, a potom su gosti posetili Sajam knjiga. Na sastanku je, u prijatnoj atmosferi, razmatrana organizacija društva, učešće na zajedničkim projektima i unapređenje bibliotečke delatnosti.

 

 

 

Zajednička prošlost i relativno slični problemi vezani uz tradicionalni pristup visokom školstvu, važni su razlozi koji su utjecali na uspostavu regionalne mreže pravnih knjižnica u koje se u širem smislu  uklapaju i knjižnice iz područja sudstva i velikih advokatskih kancelarija, ali i specijalizirane zbirke pravne literature velikih nacionalnih knjižnica. Voditeljice knjižnica  Pravnog fakulteta u Splitu, Edita Bačić i Pravnog fakulteta u Mostaru, Ljiljanka Šunje, imale su to na umu kada su 2005. godine organizirale prvi Okrugli stol knjižničara u Neumu i to u okviru Međunarodnog savjetovanja «Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse» koji je u organizaciji Pravnog fakulteta u Mostaru tada već treću godinu za redom okupljao pravne stručnjake i znanstvenike neovisnih država srednje i istočne Europe. Bio je to korak naprijed u odnosnu na mariborsku inicijativu i to u pogledu samog sadržaja koji se više ne ograničava samo na pravne, već se proteže i na  srodne knjižnice, ali i u načinu djelovanja. Okrugli stol održan je u okviru već tradicionalnog okupljanja znanstvenika, profesora  pravnika iz prakse, pa je to bila prilika da mu prisustvuju i dekani pravnih fakulteta iz Mostara, Splita i Maribora koji su u potpunosti podržali dogovor o načinu rada regionalne mreže, te joj na neki način i osigurali legalitet.