Obavještavamo kolegice i kolege da je zbog pandemije koronavirusa otkazan SEALL-ov redovni okrugli sto planiran za 4. i 5. 6. 2020. godine. Svi članovi i članice SEALL-a žale kako zbog pandemije, tako i zbog činjenice da su se kolegice i kolege iz Biblioteke Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu suočile i s vrlo razornim potresom, koji je nanio značajnu štetu cijelom Fakultetu.