Društvo bibliotekara pravnih i srodnih biblioteka Jugoistočne Evrope (SEALL) zajedno s Njemačkom fondacijom za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ) i u suorganizaciji s Pravnim fakultetom Sveučilišta u Mostaru organiziralo je 15–16. 9. 2016. godine konferenciju “Utjecaj njemačke pravne tradicije na pravne biblioteke i bibliotečke fondove i razmjena iskustva u umrežavanju biblioteka” .

Učesnici konferencije ponudili su zanimljiva izlaganja pokrivajući raznovrsne teme: prezentacije različitih centara, biblioteka i kolekcija čiji je glavni fokus njemačko pravo, kao i istraživanja o upotrebi njemačke pravne literature u akademske svrhe. Uvodničar je bio dr. Holger Knudsen,dugogodišnji voditelj Biblioteke Max-Planck instituta za strano privatno i međunarodno privatno pravo.

U sklopu konferencije održan je i Okrugli sto “Saradnja između pravnih i srodnih biblioteka regiona” na kojem se razgovaralo o funkcijama pravnih i srodnih biblioteka, specifičnostima i izazovima s kojima se susreću visokoškolske i specijalne biblioteke.

 

web1 smanjena

web2 smanjena

 

Društvo bibliotekara pravnih i srodnih biblioteka Jugoistočne Evrope (SEALL) zajedno s Njemačkom fondacijom za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ) i u suorganizaciji s Pravnim fakultetom Sveučilišta u Mostaru organizira konferenciju “Utjecaj njemačke pravne tradicije na pravne biblioteke i bibliotečke fondove i razmjena iskustva u umrežavanje biblioteka” koja će se održati 15–16. 9. 2016. godine u Mostaru. Pored velikog broja učesnika iz jugoistočne Evrope, uvodno izlaganje će održati prof. dr. Holger Knudsen, ekspert iz oblasti pravnog bibliotekarstva, dugogodišnji rukovodilac biblioteke Max Planck instituta za komparativno i međunarodno privatno pravo.

SEALL je ove godine organizirao i okrugli stol na temu "Ustroj i upravljanje knjižnicama" koji se održao u Neumu u periodu od 17. 6. do 19. 6. 2016.