Društvo bibliotekara pravnih i srodnih biblioteka Jugoistočne Evrope (SEALL) zajedno s Njemačkom fondacijom za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ) i u suorganizaciji s Pravnim fakultetom Sveučilišta u Mostaru organizira konferenciju “Utjecaj njemačke pravne tradicije na pravne biblioteke i bibliotečke fondove i razmjena iskustva u umrežavanje biblioteka” koja će se održati 15–16. 9. 2016. godine u Mostaru. Pored velikog broja učesnika iz jugoistočne Evrope, uvodno izlaganje će održati prof. dr. Holger Knudsen, ekspert iz oblasti pravnog bibliotekarstva, dugogodišnji rukovodilac biblioteke Max Planck instituta za komparativno i međunarodno privatno pravo.

SEALL je ove godine organizirao i okrugli stol na temu "Ustroj i upravljanje knjižnicama" koji se održao u Neumu u periodu od 17. 6. do 19. 6. 2016.