Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru je 16. 6. 2017. godine u Neumu dodijelio zahvalnicu Društvu bibliotekara pravnih i srodnih biblioteka (SEALL). Zahvalnica je dodijeljena povodom petnaeste obljetnice održavanja Međunarodnog savjetovanja “Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse”, u sklopu kojeg SEALL održava redovne okrugle stolove i skupštinu Društva. Zahvalnicu je u ime Društva primila Ljiljanka Šunje, stručna saradnica i voditeljica knjižnice Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, koja je ujedno i članica tajništva organizacijskog odbora savjetovanja. Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru je član SEALL-a i na čelu s dekanicom prof. dr. Vesnom Kazazić redovno pruža dragocjenu podršku radu Društva. 

  

 

Društvo bibliotekara pravnih i srodnih biblioteka Jugoistočne Evrope (SEALL) zajedno s Njemačkom fondacijom za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ) i u suorganizaciji s Pravnim fakultetom Sveučilišta u Mostaru organiziralo je 15–16. 9. 2016. godine konferenciju “Utjecaj njemačke pravne tradicije na pravne biblioteke i bibliotečke fondove i razmjena iskustva u umrežavanju biblioteka” .

Učesnici konferencije ponudili su zanimljiva izlaganja pokrivajući raznovrsne teme: prezentacije različitih centara, biblioteka i kolekcija čiji je glavni fokus njemačko pravo, kao i istraživanja o upotrebi njemačke pravne literature u akademske svrhe. Uvodničar je bio dr. Holger Knudsen,dugogodišnji voditelj Biblioteke Max-Planck instituta za strano privatno i međunarodno privatno pravo.

U sklopu konferencije održan je i Okrugli sto “Saradnja između pravnih i srodnih biblioteka regiona” na kojem se razgovaralo o funkcijama pravnih i srodnih biblioteka, specifičnostima i izazovima s kojima se susreću visokoškolske i specijalne biblioteke.

 

web1 smanjena

web2 smanjena