Pravni fakultet - Sveučilište u Splitu
Domovinskog rata 8
21000 Split, Hrvatska
Edita Bačić
Tel: +385 21 393 553
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
www.pravst.unist.hr

 

Pravni fakultet - Sveučilište u Mostaru
Matice hrvatske bb
36000 Mostar, Bosna i Hercegovina
Ljiljanka Šunje
Tel: +387-36-337-161
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
http://pf.sve-mo.ba/

 

Pravni fakultet - Univerzitet u Kragujevcu
Jovana Cvijića 1
34000 Kragujevac, Srbija
Goran Petrović

Tel/fax: +381 34 306 521
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Dragana Lekić
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Vesna Maksimović
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
http://www.jura.kg.ac.rs/

 

Pravni fakultet – Univerzitet u Beogradu
Bulevar kralja Aleksandra 67
11 000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3027 627

Vanja Eror
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Viktorija Budić
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ivana Pajić
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Katarina Stefanović
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Verica Rajačić
http://www.ius.bg.ac.rs/

 

Univerzitet u Sarajevu – Pravni fakultet 
Obala Kulina Bana 7
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 33 483 626
Mirela Rožajac-Zulčić
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
http://www.pfsa.unsa.ba/pf/

 

Pravni fakultet - Sveučilište u Zagrebu
Trg maršala Tita 3
10 000 Zagreb, Hrvatska
Dragutin Nemec
Tel: +385 1 4597 505
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Marija Tomečak
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
https://www.pravo.unizg.hr/

 

Pravni fakultet – Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Stjepana Radića 13
31000 Osijek, Hrvatska
Blanka Salatić
Tel: +385 31 224-521
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ljiljana Siber
Tel: +385 31 224-522
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
http://www.pravos.unios.hr/

 

Pravni fakultet - Univerzitet u Nišu
Trg kralja Aleksandra 11
18 000 Niš, Srbija
Nenad Milošević
Tel: +381 18 500 273
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
http://www.prafak.ni.ac.rs/

                           

Pravni fakultet - Univerzitet u Novom Sadu
Trg Dositeja Obradovića 1
21 000 Novi Sad, Srbija
Radmila Dabanović
Tel: +381 21 485 3048
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
http://www.pf.uns.ac.rs/

 

Pravni fakultet – Univerza v Mariboru

Knjižnica Mirka Ilešiča

Mladinska ulica 9

2000 Maribor

Slovenija

Natalija Orešek

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Željka Bogdanovič

Tel: +386 02 250 42

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

http://www.pf.um.si/  

 

Pravni fakultet Banja Luka
Bul. Stepe Stepanovića 77
78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
Tel: + 387 51 339 031
Dragana Milinčić
dragana.milincic@pf.unibl.org
https://pf.unibl.org/

 

Pravni fakultet “Iustinianus Primus”
Bulevar Krste Petkov Misirkov bb.
1000 Skopje, Makedonija
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
http://www.pf.ukim.edu.mk/

 

Pravni fakultet Podgorica – Univerzitet Crne Gore
Ulica 13 jul br. 2
81 000 Podgorica, Crna Gora
Radmila Bulatović
Tel: +382 20 481 135
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
http://www.pravni.ucg.ac.me/

 

Pravni fakultet – Sveučilište u Rijeci
Hahlić 6
51000 Rijeka, Hrvatska
Dejana Golenko
Tel: +385 51 359 696
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
http://pravri.uniri.hr/hr/

 

Pravni fakultet – Univerzitet Union u Beogradu

Bul. maršala Tolbuhina 36

11070 Novi Beograd, Srbija

Ljiljana Prljinčević

tel: +381 11 2095 520

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

http://www.pravnifakultet.rs/

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu
Alekse Šantića 3
71 420 Pale, RS – Bosna i Hercegovina
Vedrana Blagojević
Tel: + 387 57 226 969; + 387 57 226 609; + 387 65 648 348
http://www.pravnifis.rs/

 

Univerzitet u Sarajevu – Centar za ljudska prava 
Zmaja od Bosne (Kampus Univerziteta)
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Nina Karač
Tel/fax: +38733668251
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
http://www.hrc.unsa.ba/

 

Univerzitet u Sarajevu – Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije  
Zmaja od Bosne br. 8
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Beba-Ešrefa Rašidović
tel: +387 33 561-237
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
http://www.fkn.unsa.ba/

 

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Hrvatske bratske zajednice 4
10000 Zagreb, Hrvatska
Blaženka Peradenić- Kotur
Tel: +385 1 616 4001
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
http://www.nsk.hr/

 

Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH
Zmaja od Bosne 8B
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Nevenka Hajdarović
Tel: +387 33 212 435
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
http://www.nub.ba/

 

Narodna i univerzitetska biblioteka RS - Banja Luka
Jevrejska 30
78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
http://nub.rs/pocetna/

 

Sveučilišna knjižnica u Mostaru
Hrvatskih velikana 1
88000 Mostar, Bosna i Hercegovina
Javorka Rajić–Anđelić
tel: +387 36 325 443
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
http://scm.pogled.ba/sveucilisna-knjiznica

 

Univerzitetska biblioteka Džemal Bijedić u Mostaru
Univerzitetski Kampus
88104 Mostar, Bosna i Hercegovina
Edita Mulahasanović ; Emina Đapo
Tel: +387 36 571 543
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
http://www.unmo.ba/biblioteka.aspx

 

Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“
Bulevar kralja Aleksandra 71
11 000 Beograd, Srbija
Tel: + 381 11 33 70 507

Vera Petrović
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Maja Đorđević
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

Tatjana Brzulović-Stanisavljević

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

http://www.unilib.rs/

 

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine
Kraljice Jelene 88
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Sanja Golijanin
Tel: +387 33 707 439
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
http://www.tuzilastvobih.gov.ba/

 

Ustavni sud BiH
Reisa Džemaludina Čauševića 6/III
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Arijana Džanović
Tel: +387 33 251 224
Mob: +387 61 260 038
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
http://www.ccbh.ba/

 

Sud Bosne i Hercegovine
Kraljice Jelene 88
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Mirela Mehić
tel: + 387 33 707-153
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
http://www.sudbih.gov.ba/

 

Vrhovno sodišče RS
Centralna pravosodna knjižnica
Tavčarjeva 9
1000 Ljubljana, Slovenija
Marjeta Oven
tel: (01) 366 43 06
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
http://www.sodisce.si/vsrs/