Društvo bibliotekara pravnih i srodnih biblioteka Jugoistočne Europe osnovano je 2009. godine sa sjedištem na Pravnom fakultetu u Splitu. Temeljni cilj osnivanja Društva je regionalna međubibliotečena suradnja bibliotekara pravnih i srodnih biblioteka. Društvo svake godine organizira niz sastanaka, konferencija i okruglih stolova. Redovni okrugli stol i sastanak Skupštine društva održava se svake godine u Neumu u junu/lipnju. 


U svrhu ostvarivanja svojih ciljeva Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:


- unapređenje svih oblika međubibliotečne suradnje,
- razmjena informacija i publikacija,
- edukacija i mobilnost bibliotečnih djelatnika,
- zaštita profesionalnog statusa bibliotekara,
- zagovaranje uloge i doprinosa bibliotečnih radnika pravnoj struci i znanosti,
- udruživanje sa srodnim asocijacijama,
- izdavačka djelatnost.